Stichting The Melting Shop
"Wij kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen" 
 

ANBI

Stichting The Melting Shop
Kleiweg 90-92
2801 GJ  Gouda
T: 085 - 0605304
themeltingshop@gmail.com
www.facebook.com/TheMeltingShopGouda
www.twitter.com/TMSGouda


ANBI


Rekeningnummer IBAN: NL25 TRIO 0788 7933 06
Fiscaal nummer: 860413937


Bestuurders:
Mevr. A.H. Boadu-Bohnen, voorzitter
Dhr. E.W. Knol, penningmeester
Dhr. J. Drabbe, secretaris


Het beleidsplan welke ten grondslag ligt aan onze status, kunt u via deze link downloaden.


De bestuurders en beleidsbepalers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Stichting heeft geen personeel in dienst. Deze informatie is terug te vinden in ons ANBI publicatieformulier, die via deze link te downloaden is.


In 2020 heeft de Stichting de volgende activiteiten uitgevoerd :


  • vervaardigen van kleding en accessoires, tassen, mondkapjes, interieurproducten en sportkleding in het eigen atelier.
  • verkopen van bovengenoemde producten in de eigen winkel en online.
  • begeleiden van vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt in het atelier en in de winkel.
  • organiseren van Gastvrij Soepen, bijeenkomsten waarbij mensen uit diverse doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen.


De balans en staat van baten en lasten over het jaar 2020 kunt u via deze link downloaden