Stichting The Melting Shop
"Wij kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen" 
 

Plan van aanpak

 

 

Talentenkaart:

 

Bij binnenkomst van een kandidaat wordt er met onze Jobcoach een persoonlijke talentenkaart gemaakt. Wie ben je, wat kan je en wat wil je, zijn een aantal vragen die centraal staan. Samen maken wij een plan van aanpak voor een periode van 8-16 weken. Gedurende deze periode krijgt een kandidaat de mogelijkheid om meerdere werkzaamheden te beoefenen. Wij denken hierbij aan werkzaamheden in het atelier, de bakkerij of de winkel.


Samen Nederlands spreken:

 

Bij Stichting The Melting Shop is de voertaal Nederlands. Kandidaten die de Nederlandse taal nog niet helemaal beheersen, worden gekoppeld aan een autochtone Nederlander in het atelier, de bakkerij of de winkel. In de praktijk is gebleken dat het niveau van de Nederlandse taal hierdoor aanzienlijk verbeterd. 


Samenwerken:

 

Door zowel statushouders, mensen met een migratie achtergrond als autochtone Nederlanders samen te laten werken gedurende de arbeidsperiode bij Stichting The Melting Shop creëer je een werkruimte waarbij de verschillende doelgroepen met diversiteit om leren gaan binnen de re-integratie.

Via de ontwikkeling van Stichting The Melting Shop label productlijnen leggen we duurzame economische, sociale en culturele verbindingen. Betrokkenheid en waardering dragen bij aan het voorkomen van sociale problemen (uitsluiting, eenzaamheid, criminaliteit). Met aandacht en (betaald) werk als ultieme vorm van waardering.

Overheid, onderwijs en ondernemers zullen de handen ineen moeten slaan. Door voor elke kandidaat een persoonlijke talentenkaart te maken met bijbehorende coaching is de kans van slagen groter. En bij succes is iedereen geholpen: de overheid haalt doelstellingen in het kader van de participatiewet, ondernemers kunnen beschikken over meer gekwalificeerde arbeidskrachten en onderwijs doet waar zij goed in is: scholen en voorbereiden op een succesvol leven in de samenleving.


Iedereen telt mee!

 

Gemeenten hebben veel initiatieven genomen die wel tot een  bepaald effect hebben geleid, maar niet voor iedereen. Ook bedrijven doen hun best mensen met afstand binnen boord te krijgen door interne opleidingen en begeleiding, maar ook dit geldt niet voor de meeste gevallen. Scholen steken energie in het extra begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook hun capaciteit is te beperkt om iedereen te helpen. Er blijven te veel mensen achter met de nodige frustraties als gevolg. Bovendien, hoe langer het duurt om deze mensen te helpen, hoe groter de remmende werking. 

 

Stichting The Melting Shop is ervan overtuigd, dat werk je in je eigen kracht zet. Het opdoen van arbeidsritme, taalvaardigheid en werknemersvaardigheden in combinatie met eventuele begeleiding op andere leefgebieden is voor ons de sleutel naar succesvolle re-integratie. Door te werken kom je in een ander (dag)ritme; ontmoet je collega’s met wie je ook dingen kunt bespreken in het Nederlands; zorg je voor een eigen inkomen en ben je verantwoordelijk voor jouw product.